Informatie voor huurders DVW Vastgoed

Algemene informatie

Wanneer de woning die u huurt door DVW Vastgoed wordt beheerd, dan kunt u op deze pagina informatie vinden over zaken aangaande het beheer van uw woning.

Hieronder staan een aantal zaken die voor u als huurder van belang zijn:

  • Huurprijsaanpassing
  • Huurbetaling
  • Huuropzegging

Huurprijsaanpassing

Ieder jaar kan de verhuurder of diens gemachtigde de huurprijs van de gehuurde woonruimte aanpassen in verband met de inflatie. Voor huurwoningen die liggen in niet-geliberaliseerd gebied geldt dat de huurprijs jaarlijks per 1 juli zal worden aangepast met een percentage dat jaarlijks wordt vastgesteld door het ministerie van VROM en/of haar rechtsopvolgende ministerie. Volgens de wetgever dient verhuurder en/of diens gemachtigde de huurverhoging twee (2) maanden voor aanvang van de aanpassing de huurder schriftelijk van de verhoging kennis te stellen.

Huurbetaling

DVW Vastgoed adviseert om uw huurbetaling automatisch te laten plaatsvinden. De huurpenningen moeten altijd per vooruitbetaling worden voldaan en dienen vóór of op de eerste dag van de maand op de rekening van de verhuurder c.q. beheerder te zijn bijgeschreven. Dit betekent dus dat u rekening moet houden met eventuele vertraging die de overschrijving met zich meebrengt. Doorgaans is het verstandig de opdracht tot betaling rond de 25ste van de maand te laten plaatsvinden. Door een automatische betaalopdracht via de bank vast te leggen voorkomt u dat de huurpenningen te laat worden betaald. Het scheelt u veel administratie en zorgen om niet om te hoeven kijken naar de betalingen. Indien uw betaling te laat wordt ontvangen dan bent u hiervoor administratiekosten verschuldigd. In uw huurovereenkomst treft u de exacte afspraken hieromtrent aan. Indien uw betaling door welke reden dan ook vertraagd is, vragen wij u dit direct aan DVW Vastgoed kenbaar te maken.

Huuropzegging

In uw huurovereenkomst staat vermeld welke periode u in acht dient te nemen als opzegtermijn. Doorgaans is dit gelijk aan 1 kalendermaand. Uw opzegging kunt u via het opzegformulier op onze website doen. In uw huurovereenkomst en de bijbehorende algemene bepalingen staat precies vermeld wat uw rechten en plichten zijn met betrekking tot het opzeggen van de huur.

Schrijf je direct in voor een woning

Direct inschrijven

Onderhoudsvragen

Heeft u een vraag over uw woning of een technische klacht? U weet niet of het onderhoud onder de plicht van u zelf of van DVW Vastgoed valt?

Raadpleeg dan onze onderhoudsbrochure (pdf).

Onderhoudsmelding

Als uw klacht onder de onderhoudsplicht van DVW Vastgoed valt, lossen wij deze uiteraard zo snel mogelijk op. U kunt u klacht melden met behulp van het onderhoudsformulier.

Als u twijfelt of de gewenste informatie niet vindt, neem dan telefonisch contact met ons op.

DVW Vastgoed

Tel: 050 - 850 95 81
Email: info@dvwvastgoed.nl

 

DVW Vastgoed is aangesloten bij de grootste woningverhuur website van Nederland Pararius Huurwoningen.

 

Huurwoningen

DVW Vastgoed | Copyright 2013 - 2022